Dnes se budeme věnovat ženskému léčení a úrovněmi, kterými prochází a nelze se jim vyhnout.

Žena, aby dostála záměru, který v ženském těle má, musí projít fází, když je nějakým způsobem na těle zneužita. Zneužítí nemusí být nutně sexuálního charakteru, ale je to jakýkoli způsob, kdy se cítí ohrožena na těle, popřípadě se obává o svou existenci (i jako dítě). Následným léčením a odlupováním těchto zážitků opět je obdarována druhou stranou mince a to extrémním vzrůstem sexuální energie. Až se její tělo dostatečně nasytí tímto protipólem, bude opět nuceně uváděna do harmonie a její cesta ji povede tam, kde nutně musí odevzdat obě fáze. Oběti i bezmezné tvůrkyně. 

Metoda léčení

Ženy mohou jako způsob léčení využít například samo vaginálního mapování. (Tuto metodu dopodrobna vysvětluji a předávám ve svém ebooku Oáza rozkoše
Ráda bych vám popsala, k jakým fázím léčení se žena, třeba i skrze tuto úžasnou metodu, může dostat. 

Fáze léčení

Fáze osobní

V této fázi žena otevírá příběhy, které si nasbírala v tomto životě. Promítají se jí vzpomínky na její dětství a mládí a objevuje i hluboko zasunuté vzpomínky. Po jejich pochopení a přiznání daného poselství, které tyto zážitky přinesly se přesouvá do další fáze.

Fáze rodová

Po tom, co se vymanila z osobní oběti se ženě začnou promítat vzpomínky, které ubližovaly ženám v jejich rodu. Zážitky maminky a babičky, či prababičky, které jsou úzce propojeny s jejími osobními prožitky, má teď žena možnost procítit více do hloubky a zvýšit tak svou odpovědnost za vlastní tvoření v životě. Dochází k pochopení záměru, se kterým jsem do daného rodu šla a to ukončení rodového utrpení, které se opakuje stále dokola. 

Fáze kolektivní
Když nastane tento okamžik, žena má možnost si prožít kolektivné utrpení žen na planetě napříč všemi staletími. Uvědomí si, že je nezbytnou součástí celku a nesmí se od něj oddělovat. To, co cítí jedna žena na druhém konci planety je i její nedílnou součástí. Toto poznání otevírá veliké množství smutku a prastaré bolesti. Pokud je k tomuto přistupováno odpovědně, žena si uvědomuje proces, kterým prochází a přijímá všechen smutek světa, stává se paní svého života, protože už ji nic nevyděsí. Je pak odpovědná za své činy, protože ví, že jimi ovlivňuje kolektivní prostor všech žen. 

Fáze planetární
Žena už vibruje (dočasně) na tak vysoké vibraci, že je schopna slyšet volání planety Matky. Dostává se k pradávné síle, ze které je tvořena. Má možnost prožít si utrpení planety a nechat jej projít skrze své tělo. Je to posvátný a malý okamžik, protože tato síla a energie je tak silná, že by ji dlouhodobě neunesla. Tato prapůvodní síla je v ní však ukotvena, zapsána a ve správný okamžik se opět zaktivuje. Toto načasování však žena neřídí, je řízeno vesmírnými pravidly a božským načasováním.

 

Přeji všem ženám, aby nejprve našly cestu ke své yoni, protože od ní pochází naše síla, kterou potřebujeme pro laskavou a nežnou tvorbu. 

Promiň, babi, už tě vidím

Úplňkový den, jako každý jiný, zdálo se. Uvnitř mě však probíhalo podivné napětí a touha něco udělat. „Jsi na farmě, můžeš dělat cokoliv.” Řeklo mi mé já. Katka sedící se mnou u stolu od kafe povídá: „Půjdu vyplít záhonek.” To se mi nechtělo, potřebovala jsem něco...

číst více

Nechci chodit do školy!

„Trápím se tam, nebaví mě to, nedává mi to smysl a když tam chodím, nemůžu uvažovat o svých věcech. Nevím, jak dlouho tady budu a chci si ten krátký život užít. Radši půjdu pracovat, než abych strávil další rok na střední škole.” Je vám to povědomé? Jste také rodiče...

číst více

Zbavte už se dvojplamene!

Dvojplamen? Och, kolik úžasných spiritistických, duchovních a různých jiných zamilovaně nadnášených superlativ jsem o tomto jevu slyšela. Prý pocítíte „návrat domů, hustá, nepopsatelně krásná energie, životní partner, pohled do oči prý krásně bolí, jeho duše vás...

číst více

Jak snadno podlehnout manipulátorovi

Kdo se potká v životě s manipulátorem, dostalo se mu velkého požehnání. Málokdo to však tuší. Setkání s manipulátorem znamená, že jsme připraveni sáhnout si na zdroj naší síly v sobě. Manipulátor má totiž obrovskou moc.  Manipulátor je člověk, který musel v životě žít...

číst více

Vzdávám se

„Jestliže je všechno tvořeno z jedné energie, jak si můžeme myslet, že je od ní něco odděleno?” Zní mi v hlavě věta, kterou přečetl můj milý v nějakém článku. Ta věta nebyla v mém bytí hned ukotvena. Byla uslyšena, ale ne vyslyšena. Na to jsem potřebovala ještě pár...

číst více

Co dobrého nám přinesl vir?

Virus a jeho vymodelované vlny vnímám jako nádhernou cestu. Co nám ve vlnách přinesl? Fáze zastavení a ztišení V prvních fázích přišlo zastavení. Svět, který jsme tak dlouho považovali za normální se blokoval a my mohli uvidět jeho absurditu. Uviděli jsme, co všechno...

číst více