Děti Nové Země ani nejsou děti. Možná se chovají dětinsky a jsou v mnoha směrech naivní, ale to jen jejich moudrá část udržuje čistotu srdce. Jsou to hotové bytosti prodírající se systémem do posledního dechu.

Už samotný příchod na svět pro ně nebyl jednoduchý. Jsou to bytosti vibrující na jiné frekvenci než generace před nimi a vstup do těla už v prenatálním stavu jim může činit potíže. V rámci těhotenství s nimi jejich maminky zažívají nemalé potíže. Pro tyto děti je obtížné srovnat se s hustotou těla a jeho běžnými funkcemi, jako je jídlo, vylučování, vyrovnání se s toxiny ve stravě, v lécích, očkovacích látkách a pod.

Už od dětství mají jasný záměr a ví, čím budou a proč sem přišli. Nemusí to být nutně děti typu „vidím své minulé životy” nebo „jím jen rýži a želé”. Vůbec ne. Jsou to běžní hmoťáci. Chtějí se s hmotou sžít natolik, aby v ní mohli být platní, že nevykazují žádné běžné duchovní talenty. Nevidí aury a nezajímá je seberozvoj. Drží se jen svého cíle. Všechno ostatní je pro ně naprostá ztráta času.

Od dětství mohou trpět depresemi, agresivitou, vysokou náladovostí, uzavřeností. Nejsou moc tolerantní k lidem, kteří nectí a nežijí jejich cestu. Své hranice si, hlavně v mládí, udržují arogancí a drzostí. V době rozpuku osobnosti hluboce pohrdají všemi, kteří jsou zlí na slabší a ubližují zvířatům. Mají veliký soucit s různorodě hendikepovanými a oplývají pečovatelskými schopnostmi.

Absolutně neuznávají autority. Když jsou příliš zaháněni do kouta, raději vzdají svůj život, než aby se vzdali svého cíle. Mohou působit apaticky, líně, nepřizpůsobivě, arogantně, ale je to jen jejich obrana vůči manipulaci. Svými postoji a odmítavým chováním všeho, co s nimi neladí, pomalu mění systém. Nelze s nimi hnout. Vyžadují naprosto nekompromisně, aby je člověk UVIDĚL, ne aby je cpal do svých škatulek a přesvědčení.

Pokud jsou pod dlouhodobým útlakem a nerespektem, utíkají do virtuálních světů, letargie a samoty. Jsou si vědomi hodnoty svého života, takže málokdy ohrozí své zdraví drogami, alkoholem či promiskuitou.

Nemohou sejít s cesty, jsou pod velikou ochranou celého universa a kdo se jim nepřizpůsobí, přijde o ně. Nejvíc s nimi „trpí” jejich blízcí, kamarádi, rodiče a blízká rodina a učitelé. Jsou to buřiči mýtů a pokud zbystří lež, manipulaci, ba i nevědomé tlačení do formy starých struktur, seknou se, vypnou se, nekomunikují a čekají, až to všem dojde.

Když jejich radar cítí nejistotu a nepevnost, okamžitě ji zboří. Když jim dáte úkol a oni necítí pevnost záměru, nesplní jej.

Pro zůčastněné to může vypadat jako nevychovanost, hrubá neomalenost a nerespekt, ale při bližším prozkoumání, je to přesně mířená výchova všech přítomných. Tyto děti přišly „vychovat” svou smečku.

Škola a učení je pro ně zábava do té míry, pokud se učivo shoduje s jejich plánem duše. Pokud uznají, že učivo neshledávají za důležité, nic je nedonutí, aby se ho naučili. Pokud jim nastavíte tlak a režim, kvůli vám a klidu se učivo našprtají a následně okamžitě zapomínají. Z učiva je zajímá pouze to, které jim pomůže rozpomenout se na jejich záměr. Zbytek odmítnou i za cenu, že nikdy nedostudují. Studium je pro ně často naprostá ztráta času.

Učí svůj rod, aby se zbavil všech svých přesvědčení o nich. Nenechají se ošálit hezkým úsměvem a materiálními úplatky. Hodí vám na hlavu všechno, když vycítí, že za to očekáváte něco na oplátku. Dokud nezaregistrují dar od srdce, nic pro ně nemá hodnotu. Nejsou úplatní.

Necítí pocity vděku a velmi málo cítí vinu. Jsou si vědomi svých práv a nenechají si je vzít. Když je jim křivděno, velmi těžce to nesou a dlouho si to pamatují.

Pokud jsi ochotem zahodit své představy, nechat takové dítě dýchat, opustit dogmata a omezení věkem a vložíš mu důvěru pevně do rukou, vykvete před tebou, jako ta nejvzácnější rostlina. Dokud bude v tobě jen malý zbyteček a budeš přízeň pouze hrát, odmění se ti opovržením a velmi strohou komunikací.

Každý z těchto dětí přišel s jiným záměrem. Někdo je envirometrální specialista, jiný přišel zbořit školský systém i jeho alternativní odnože, pokud je vnich kousek staré struktury a vlastně dělají cokoliv, co přivádí Zem do harmonie. Jsou to velvyslanci ráje. Nepodcěňujte je!

4 úrovně léčení ženy

Dnes se budeme věnovat ženskému léčení a úrovněmi, kterými prochází a nelze se jim vyhnout. Žena, aby dostála záměru, který v ženském těle má, musí projít fází, když je nějakým způsobem na těle zneužita. Zneužítí nemusí být nutně sexuálního charakteru, ale je to...

číst více

Příběh jednoho měsíce

Interaktivní seminář s projekcí pro rodiče a dcery, které mají čerstvě menstruaci nebo je menstruace teprve čeká.Dozvíš se o tom, co je to menstruace, proč někdy bolí, jaký má hluboký smysl a jak s ní žít v souladu a dokonce se na ni těšit.Výklad je podáván velmi...

číst více

Však ho nech vybrečet, on si zvykne

Panické ataky, strach vyjít z domu, problém udržet stolici, nekontrolovatelný třes, strach ze smrti, silný pocit nedostatečnosti, hluboká neidentifikovatelná nenávist k sobě samému,  somatizování neustálých zdravotních potíží, které nejdou medicínsky podložit…za to...

číst více