Když malý hoch dospívá, v různě stanoveném období dosáhne bodu, kdy přeroste svého otce. U vyspělých bytostí, kteří se s tím zde nepřišli mazat to bývá velmi brzy, klidně i v předpubertálním období, zřídka se stává, že i malý chlapeček svého tátu přerostl. Častěji se však stává, že tátu přeroste již dospělý muž a pokud otec není dostatečně moudrý a dospělý nastávají potíže. Král totiž nechce předat žezlo mladému princi.

Jak přeroste?

Hierarchicky se stává, že pan král je již stár a předává své žezlo synovi v důsledku ubývajících sil a potřeby většího odpočinku od královských povinností. S velkou chutí se takto král své moci vzdává a předává své království. Co se ale stane, když král není schopen vést své království dostatečně odpovědně, syn to vidí a rozhodne se převzít odpovědnost? 

Král vyzve syna k boji. 

Začne válka. Otec syna začne ponižovat, dělat mu naschvály, ničit jeho majetek, pomlouvat jej před ostatními, namlouvat si synovu ženu a chovat se jak malý rozmazlený zákeřný chlapec, který si chce na pískovišti uhájit právo na nejlepší bábovičku. Pro syna je toto velmi vyčerpávající, protože vidí otcovy slabosti a přesto ví, že by se měl k němu, jako ke králi, chovat uctivě a zdvořile. Čím více však syn popírá svou sílu a velikost, tím více „starý” pan král bojuje, ponižuje a ubírá synovi sil. 

Co se musí stát?

Otec vlastně po synovi chce, aby vzal zpět svou sílu. Chce po synovi, aby si uhájil právo na království. Potřebuje skutečně uvidět synovu velikost, aby odevzdal korunu. Syn má možnost (dle míry zatrpklosti otce) vzít si svou sílu zpět několika způsoby. 

  1. Silou – dojde s otcem ke rvačce, kdy sám otec nechová respekt k synovi a chce jej udeřit první. Syn musí ukázat, že se nedá a položit otce na lopatky. Spacifikovat jej. Jako malého kluka. Jako psa, kterého páníček podrží chvíli pod krkem, aby jej uznal za alfasamce. Syn tedy není útočník, ale pacifikátor. 
  2. Vnitřní silou – vnitřní vztek je použit jako štít, jako upevnění syna zevnitř. Navenek je projeven pouze pohledem a pevným postojem. Takový ten postoj, kdy se druhý rozklepe, aniž byste museli cokoliv udělat. Pevným rozhodným hlasem sdělit, že TAKTO NE. 
  3. Odchodem – Pokud se na předchozí návrhy necítíte, sbalte si tašku a odejděte z otcova života. Neberte odpovědnost za něj, ani za maminku, která se s ním rozhodla žít. Myslete na sebe a svou rodinu. Pro svou rodinu musíte být pevný a zdravý. Předtím však ještě doporučuji, abyste se začali zajímat o otcův život a pokusili se pochopit, co v dětství ho vedlo k tomu, že se dnes takto sám chová ke svým dětem. Neodcházejte jako oběť a chudáček. Odejděte jako někdo, kdo má soucit k otcovu chování, ale už ho odmítá respektovat. Takové to „Chápu, že máš předpoklady pro takové chování, ale nehodláš mě respektovat, tak odcházím.”

Vybudujte si nové království. Máte na to. Čím více budete otci ustupovat, tím horší to bude. 

Promiň, babi, už tě vidím

Úplňkový den, jako každý jiný, zdálo se. Uvnitř mě však probíhalo podivné napětí a touha něco udělat. „Jsi na farmě, můžeš dělat cokoliv.” Řeklo mi mé já. Katka sedící se mnou u stolu od kafe povídá: „Půjdu vyplít záhonek.” To se mi nechtělo, potřebovala jsem něco...

číst více

Nechci chodit do školy!

„Trápím se tam, nebaví mě to, nedává mi to smysl a když tam chodím, nemůžu uvažovat o svých věcech. Nevím, jak dlouho tady budu a chci si ten krátký život užít. Radši půjdu pracovat, než abych strávil další rok na střední škole.” Je vám to povědomé? Jste také rodiče...

číst více

Zbavte už se dvojplamene!

Dvojplamen? Och, kolik úžasných spiritistických, duchovních a různých jiných zamilovaně nadnášených superlativ jsem o tomto jevu slyšela. Prý pocítíte „návrat domů, hustá, nepopsatelně krásná energie, životní partner, pohled do oči prý krásně bolí, jeho duše vás...

číst více

Jak snadno podlehnout manipulátorovi

Kdo se potká v životě s manipulátorem, dostalo se mu velkého požehnání. Málokdo to však tuší. Setkání s manipulátorem znamená, že jsme připraveni sáhnout si na zdroj naší síly v sobě. Manipulátor má totiž obrovskou moc.  Manipulátor je člověk, který musel v životě žít...

číst více

Vzdávám se

„Jestliže je všechno tvořeno z jedné energie, jak si můžeme myslet, že je od ní něco odděleno?” Zní mi v hlavě věta, kterou přečetl můj milý v nějakém článku. Ta věta nebyla v mém bytí hned ukotvena. Byla uslyšena, ale ne vyslyšena. Na to jsem potřebovala ještě pár...

číst více

Co dobrého nám přinesl vir?

Virus a jeho vymodelované vlny vnímám jako nádhernou cestu. Co nám ve vlnách přinesl? Fáze zastavení a ztišení V prvních fázích přišlo zastavení. Svět, který jsme tak dlouho považovali za normální se blokoval a my mohli uvidět jeho absurditu. Uviděli jsme, co všechno...

číst více