Říká se, že když ti roste břicho a není to zrovna kvůli tomu, že bys o půl noci cpal hambáče, tak jsi neporodil svoji mámu. Něco na tom, je, ale takové vysvětlení nám často ke zpracování blokace nepomůže. 

Co to tedy ještě může být?

Cítíte se někdy svými rodiči manipulovaní? Cítíte se manipulovaní svými nejbližšími? Pak to znamená, že jste převzali odpovědnost za jejich cítění. 

Všimněte si, jak tento zvyk krásně přechází z matky na dítě. 

„To ty můžeš za to, jak se cítím!”

„Kdyby ses ke mě takhle nechoval/a!”

„Kdy už pochopíš, že mi ubližuješ?”

„Podle vás dělám všechno špatně a já se tak snažím!”

„Nemluv se mnou takhle, nebo už to neunesu!”

„Nikdy pro vás nebudu dost dobrá!”

Přebírání matčiných emocí

Přebírání emocí z matky na dítě je bohužel rodový dar-nedar, který automaticky přejímáme, ale zapomínáme ho vracet. 

Když začneš přebírat batoh, který tvé mámě nasadila na záda třeba už prababička, naprosto automaticky se stáváš manipulovatelným, nesnášíš to, vyhraňuješ se vůči tomu, a protože je tento dar převážně prožíván na podvědomé úrovni, ani sám nevíš, proč ke svému rodiči chováš tak odpuzující city. 

A jak je to s tím břichem?

Kulatí se ti břicho? Vypadá, jakoby jsi tam skutečně nosil/a dítě? Ano, nosíš si tam pocity viny, že nedokážeš uspokojit svou mámu, nedokážeš ji být dobrým ochráncem a dobrým dítětem. Máš tendence neustále harmonizovat její energii, ale ona tvou snahu stejně neguje. Musí!

Proč musí?

Vrací tě zpátky do tvé síly. Manipuluje tebou, aby sis jasně uvědomil, jak moc ty manipuluješ sebou samým. Jak moc se pro její blaho snažíš neustále přizpůsobovat, jak jí chceš vyhovět. Ani ne tak proto, aby v tobě viděla toho, koho si může vážit a kdo si zaslouží její přízeň, ale aby konečně byla spokojená. To se však nemůže stát, protože ona chce, aby ses cítil jako ona. 

A tak si z generace na generaci, z matky na matku předávají svůj batoh s obsahem „Chci ať se cítíš, jako já, abys viděl/a, jak se mám, jen si to zkus!”

Jak ven z tohoto prokletí?

Jednoduše. Uvědom si, že to tak máš a pak řekni „Beru si zpět svou sílu a vracím ti zátěž, kterou se mi snažíš předat. Nejsem odpovědný/á za to, jak se cítíš.”

Co se stane?

Když to provedete doopravdy, pocítíte, jak skutečně splasknete! Rodič už na vás nebude mít takový dosah a vy se vedle něj nebudete cítit tak neopodstatněně nepříjemně. Máte se ve svých rukou!

Promiň, babi, už tě vidím

Úplňkový den, jako každý jiný, zdálo se. Uvnitř mě však probíhalo podivné napětí a touha něco udělat. „Jsi na farmě, můžeš dělat cokoliv.” Řeklo mi mé já. Katka sedící se mnou u stolu od kafe povídá: „Půjdu vyplít záhonek.” To se mi nechtělo, potřebovala jsem něco...

číst více

Nechci chodit do školy!

„Trápím se tam, nebaví mě to, nedává mi to smysl a když tam chodím, nemůžu uvažovat o svých věcech. Nevím, jak dlouho tady budu a chci si ten krátký život užít. Radši půjdu pracovat, než abych strávil další rok na střední škole.” Je vám to povědomé? Jste také rodiče...

číst více

Zbavte už se dvojplamene!

Dvojplamen? Och, kolik úžasných spiritistických, duchovních a různých jiných zamilovaně nadnášených superlativ jsem o tomto jevu slyšela. Prý pocítíte „návrat domů, hustá, nepopsatelně krásná energie, životní partner, pohled do oči prý krásně bolí, jeho duše vás...

číst více

Jak snadno podlehnout manipulátorovi

Kdo se potká v životě s manipulátorem, dostalo se mu velkého požehnání. Málokdo to však tuší. Setkání s manipulátorem znamená, že jsme připraveni sáhnout si na zdroj naší síly v sobě. Manipulátor má totiž obrovskou moc.  Manipulátor je člověk, který musel v životě žít...

číst více

Vzdávám se

„Jestliže je všechno tvořeno z jedné energie, jak si můžeme myslet, že je od ní něco odděleno?” Zní mi v hlavě věta, kterou přečetl můj milý v nějakém článku. Ta věta nebyla v mém bytí hned ukotvena. Byla uslyšena, ale ne vyslyšena. Na to jsem potřebovala ještě pár...

číst více

Co dobrého nám přinesl vir?

Virus a jeho vymodelované vlny vnímám jako nádhernou cestu. Co nám ve vlnách přinesl? Fáze zastavení a ztišení V prvních fázích přišlo zastavení. Svět, který jsme tak dlouho považovali za normální se blokoval a my mohli uvidět jeho absurditu. Uviděli jsme, co všechno...

číst více