Začneme hned zhurta a bez omáčky. Už jste toho načetli dost. Nastudováno máme všichni, co se do nás vešlo. Tak teď se ukažte v praxi a složte maturitu. Nebo spíše doktorát. Protože tohle už je opravdu Vysoká vztahová.

Nastupují vztahy nového tisíciletí. Ne! Vztahy Nového věku! Možná už tady nové vztahové schéma bylo a já si ho nepamatuji. Nikdo z mých předků si jej nepamatuje. Jinak by mi alespoň kousek předali. Ale vše po celé věky nasvědčovalo tomu, že společně dojdeme k tomuto kroku. Ať se bráníme nebo ne, neujdeme nové přeměně. Možná na tato slova někteří čekali, někteří už to žijí a jiní to vůbec nepoberou. Ale věřte mi, až vám bude ze vztahu těžko, vzpomenete si na tyto řádky.

Rozhovory s Bohem

Zkušenost mě naučila, že všechny odpovědi nosím v sobě. Jenže se k nim dokážu dostat pouze přes vlnu emocí. Emoce jsou výtah k božskému nekonečnému zdroji informací. Přečtete si ovšem jen ty, na které se ptáte a tudíž jste na ně připraveni. Všechny ostatní vám jsou zapovězeny. Z čistě logického důvodu. Neptáš se? Nejsi na ně připraven.
A tak i já jsem si v jedné osamocené chvíli položila otázku „Bože, co po mě chceš, abych ve vztahu vykonávala? Jak mám postupovat, aby můj vztah byl harmonický? Dělám všechno nejlépe, jak umím a nejsem si vědoma, že bych něco kazila. Přesto nejsem šťastná a na podvědomé úrovni se děje něco, co nejsem schopna ovládat. Bože, řekni, co mám dělat. Ukaž mi mapu a já podle ní půjdu a už se tě víc nebudu ptát. „

Odpověď přišla v slzách

Slzy jsou úžasný vodič. Nebraňte se jim. Dovedou vás na vlně emocí rovnou do srdce, kde najdete všechny odpovědi.

„Jak se cítíš má milá?“ Otázal se Bůh

„Cítím se zrazená a zklamaná, je příliš slabý. Zase.“

„A víš, že přesně tak se cítím já ve vztahu k tobě? Jsi slabá a zase jsi na mě zapomněla. Věnovala jsi pozornost někomu jinému, místo aby ses věnovala své božské části v tobě. Zřekla ses mě pro prchavé chvíle radosti, vášně a potěšení. A tvůj současný vztah je jen odrazem tvého vztahu ke mně. Odteď už všechny tvé vztahy budou zobrazovat tvůj vztah k tvé vlastní božské části. To je TEN POSUN. To je ta jiná dimenze.

Doteď ti kvalitu tvého vztahu s partnerem zrcadlily tvé děti, přátelé a okolí. Musela jsi pochopit tento princip, zarýt si ho pod kůži a implementovat naprosto bez chyby do svého života.Pochopit princip zrcadlení. Musela ses naučit odpovědět si na otázky a umět vyřešit všechny vztahové potíže. Dokud by se ti tento princip nezaryl hluboko a nezačal být pro tebe známý a až „nudný“, nemohla jsi pokročit dále.

A teď je zde tvůj partner. Ten, který ti s naprostou přesností ukáže, kde jsi na MĚ zapomněla. Já jsem ty. Pokud zapomeneš na MĚ, zapomněla jsi na SEBE a ON zapomene na tebe. Jestliže mě zradíš a zaprodáš mě za prchavé zážitky a hmotné radosti, zaprodáváš samu SEBE a zaprodá tě i ON. Dá přednost něčemu jinému. A ty se budeš divit, že tě vyměnil za takovou hloupost, stejně jako se já divím TOBĚ.  Když nebudeš věřit ve MNĚ, nebudeš věřit v SEBE a nebude věřit ani ON TOBĚ.
Jak jednoduché, viď?

Od této chvíle už ti nedám možnost odpočinku. Vyžaduji po TOBĚ plnou pozornost na MĚ. Když to porušíš, budeš se trápit. Trápení tě velmi rychle vrací ke MNĚ a to je jeho účelem.

Miluji tě. Miluj sebe. Budeš milována. „

Všechno do sebe zapadlo

Vstávám ohromena tou jednoduchostí. Už chápu ty postupné kroky ve vývoji mých vztahů. Krůček po krůčku.

Můžeme si být vědomi sami sebe teď hned. Ale vnější svět nás příliš často vtahuje zpět do hlavy. A vztahy jsou velmi rychlé transformátory pochopení.

Žijte vědomě

Žijte své vztahy vědomě. Dívejte se na ně jako na ukazatele vašeho vztahu k božskému. K tomu, jehož jste střípek. Jehož jste dokonalá součást. Nechte skrze sebe konat. Hlava ztrácí svou moc, i když se snaží a křičí z posledních sil.

Víme, co máme dělat. Není třeba dělat nic víc. Buďme si vědomi sami sebe a sledujme svůj fyzický vztah jako ukazatel našeho vztahu k Bohu.

Řekněte, znáte snad jiný rychlejší způsob nalezení sebe sama než skrze vztahy?

Vítejte všichni průkopníci a předvoje nových vztahových schémat. Umetejte cestičky našim dětem. Dejme si záležet.

Přeji vám krásné a šťastné cesty. Odteď už bude jen dobře.

 

 

Vztahy Nové doby Ostrava

Připravila jsem pro vás revoluční tříhodinovou přednášku POUZE NA VZTAHY. Co vás čeká? Jakými vztahy procházíme nebo jsme prošli? Co je a bylo jejich poselstvím? Jaké degenerativní programy se ve vztazích projevovaly a jak se jich zbavit? Jak vychovávat...

číst více

Veselé a dojemné Velikonoce

Můj kámoš Ježíš nám vzkazuje:" Nechal jsem se zbičovat a ukřižovat, abych vám lépe rozuměl. Jako avatar jsem potřeboval zakusit nejhorší lidskou bolest. Bolest mysli i bolest těla. Jak moc si dokážete ubližovat a mučit se. Jak moc vás zatěžuje vtíravá...

číst více

Dej vědět ostatním, potěší je to

Facebook
Facebook