Celý svět hledá svatý grál a jeho poselství kolují po staletí v různých podobách.

Dle dostupných informací je svatý grál nádoba nebo číše, ze které pil Ježíš Kristus při poslední večeři. Po jeho boku seděla Máří Magdalena. Ta po smrti Krista putovala s Josefem z Arimatie, který si vyžádal od Piláta mrtvé Kristovo tělo. Putovali do Francie a svatý grál měl střežit rytířský řád templářů.

Nový zákon o Máří Magdaleně mluví jako o ženě, z níž Ježíš vyhnal sedm démonů a která ho následovala spolu s učedníky. Až církev ztotožnila Magdalenu s hříšnicí. Natírala totiž Ježíšovi nohy vzácnou mastí a tak byla považována za kajícnici, která se před Ježíšem stydí za své sexuální hříchy. Označení Maří za hříšnici bylo v 60.letech 20.století ve věrouce zrušeno.

Církev vás přiměla věřit, že jsem děvka, ale říkám vám, že Církev je děvka. Neboť vás přiměla věřit, že žena je zkažená a že sexuální vášeň mezi mužem a ženou je zlem. Ale právě v magnetické síle vášně je stvořeno lůno vzestupu.

Ježíš a láska k Máří

Ježíš se miloval s Máří Magdalenou opravdu na kosmické úrovni. Skrze sexuální spojení dosahovali nejvyšších božských úrovní a dle dostupných informací se velmi milovali. Po smrti Ježíšově měla Máří Magdalena pokračovat v jeho učení a „její“ svatý grál měl chránit rytíře.

Co v tom všem podobenství vnímám já

Vědomá žena, vědoucí si své vnitřní krásy a síly, žena, která je napojená na své lůno, zdroj všeho života má nezměrnou moc. Její energie harmonizuje široké okolí. Bez vnějšího působení dokáže taková žena doslova hýbat planetami. Tuto sílu Máří Magdalena měla. Jako každá žena! Jako TY!!!

Sedm démonů

Potkala Ježíše a ten z ní sejmul  7 DÉMONŮ.  Sedm démonů rovná se, dle mého pochopení, sedm čaker, které po vzestupu kundaliny byly otevřeny a pročištěny, tak, že kosmické vědomí mohlo čistě a jasně proudit. Z jejího doposud zneužívaného lůna se stal svatý grál sloužící jako zdroj energie pro široké okolí. Takovou ženu bylo třeba opatrovat a ochraňovat a Ježíš si toho byl vědom. Jejich sexuální spojení bylo propojení jednoty, čisté božské lásky. Při jejich milostných setkáváních vznikala neuvěřitelná síla, která je uváděla do ryzí přítomnosti. Jejich vzestoupená kundalini energie magneticky působila a léčila vše neharmonické kolem. Byli spojeni jednotou, jing a jang, černá a bílá, dualita se stala JEDNOTOU.

Svatý grál, který střeží devět panen

Po ukřižování Ježíše se ostatním apoštolům nelíbilo, že by měli následovat ženu. Ježíš mluvil o svatém grálu, který ochrání všechny příznivce. Nebyl to však svatý grál, který držel v ruce, ale svatý grál sedící po jeho boku!!! Děloha probuzené ženy zářící životem a vesmírnou velikostí, hybatelka a tvořitelka všeho, začátek i konec, tvořitelka života, léčitelka, učitelka, čarodějka. To vše je svatý grál ukrytý v ženském lůně!
„Zřejmě nejstarší verzi dnes již běžně známé pověsti o Grálu nalezneme ve velšské básni vzniklé přibližně v 6. století našeho letopočtu. Hovoří se v ní o výpravě válečníků vedených legendárním anglickým králem Artušem (kolem roku 500 našeho letopočtu) do Annwn, na keltský onen svět (zásvětí). Muži se plaví po moři a zaplétají se do nebezpečných dobrodružství. Jejich cílem je nalézt jakousi kouzelnou nádobu, již střeží devět panen.
Proč devět panen? Devět měsíců, kdy žena tvořitelka nosí své dítě ve svém lůně! Svatý grál je děloha! Původce všeho!
Ježíš toto věděl. Věděl, že jsou spojeni v jedno a že tato jednota pomůže lidstvu k probuzení. Že když v sobě každý tuto jednotu probudí, může být v mžiku spasen. Milování mezi mužem a ženou je posvátné uctívání svatého grálu skrze něj každý může být vyléčen.

Muži na Magdalénu začali žárlit.Věřili, že oni, jako věrní učedníci budou následovat jeho učení. Žena byla do té doby zhruba v pozici toulavého psa. Neměla žádnou cenu a Ježíš ji pozvedl a udělal z ní dokonce svou následovnici. To jeho věrní nemohli unést. Následovalo tisíce let zneuctívání ženství, pronásledování, znásilňování jejich svatého grálu a násilné kradení této posvátné ženské energie.

Vědomé milování

Vy, co už provozujete vědomé milování, jste na dobré cestě. Jste v energii Ježíše a Máří Magdaleny, kteří přišli toto učení hlásat. Víte, co je to za nádherné spojení s jednotou a jaká energie vás pak celé dny obklopuje. Cítíte se při milování Bohem a vším kolem. Pokračujte v této krásné práci a učte druhé, jak takové úrovně milování dosáhnout. Předávejte vše, co jste se naučili dále aby mohl být mužský a ženský svět uveden do rovnováhy.

Bez partnera

A pokud je žena sama, nechť s láskou kultivuje tuto svou energii. Nepotřebuje k tomu muže. Sebekultivací a láskyplnému přístupu ke svému tělu udržuje energii života v proudu. Magnetické pole kolem ní je očistné. Ne vždy však je přítomnost takovéto ženy příjemná. Pokud máte své čakry zanesené, energie takovéto ženy z vás vytáhne to nejhorší a vaši démoni budou očišťováni a odplavováni.

Planeta sexu

Jak napsal David Deida v knize Cesta Vášně: „Všichni, co jste tady na Zemi, jste posedlí sexem. Jinak byste zde nebyli.“
A já s ním souhlasím, protože sex je zásadním stavebním kamenem této planety. Buď je příliš propagován, nebo potlačován, ale je to prazákladní pud každého člověka.

 

Už nehledejte. Uvěřte.

Netřeba dále hledat svatý grál. Svatý grál je ukryt v lůně každé ženy. Svatý grál, který každého muže, který se této síly nezalekne, dovede ke spasení. Chce to ovšem velikou odvahu. Při spojení s vědomou ženou, dochází k velké očistě. Žena, která ze sebe sejmula 7 démonů (pročistila svých sedm čaker), je připravena vnášet toto učení dále do povědomí muže. Při vědomém milování je taktéž zbavován svých sedmi démonů a může to pro něj být dost nepříjemné. Může ve svém životě prožívat větší a rychlejší očistu od svého lpění, návyků, přesvědčení, iluzí, nenávisti, potlačované zlosti a podobně.
Na to dnes mnoho mužů odvahu nemá. Spokojili se s povrchním instantním sexem, který je dovede ke krátkodobému uspokojení. Naučili se vnímat krátkodobě štěstí a nevpouštět ho do svého života. Mít své štěstí pod kontrolou. Při vědomém milování je pocit štěstí tak veliký, až to nahání strach.

Muži, uvěřte, že je v ženě ukryt zroj a síla svatého grálu. Přestaňte je zatracovat a staňte se uctívači jejich lůna. Dojdete kristovství a zakusíte samotnou energii Ježíše Krista.

Ženy, uvěřte, že je ve vás ukryt onen uctívaný svatý grál a s pokorou a velikou úctou začněte žehnat svému tělu a své děloze. Jste tvořitelky světa. Tvořte s láskou.

Pak bude svět spasen.