Dnes se budeme věnovat ženskému léčení a úrovněmi, kterými prochází a nelze se jim vyhnout.

Žena, aby dostála záměru, který v ženském těle má, musí projít fází, když je nějakým způsobem na těle zneužita. Zneužítí nemusí být nutně sexuálního charakteru, ale je to jakýkoli způsob, kdy se cítí ohrožena na těle, popřípadě se obává o svou existenci (i jako dítě). Následným léčením a odlupováním těchto zážitků opět je obdarována druhou stranou mince a to extrémním vzrůstem sexuální energie. Až se její tělo dostatečně nasytí tímto protipólem, bude opět nuceně uváděna do harmonie a její cesta ji povede tam, kde nutně musí odevzdat obě fáze. Oběti i bezmezné tvůrkyně. 

Metoda léčení

Ženy mohou jako způsob léčení využít například samo vaginálního mapování. (Tuto metodu dopodrobna vysvětluji a předávám ve svém ebooku Oáza rozkoše
Ráda bych vám popsala, k jakým fázím léčení se žena, třeba i skrze tuto úžasnou metodu, může dostat. 

Fáze léčení

Fáze osobní

V této fázi žena otevírá příběhy, které si nasbírala v tomto životě. Promítají se jí vzpomínky na její dětství a mládí a objevuje i hluboko zasunuté vzpomínky. Po jejich pochopení a přiznání daného poselství, které tyto zážitky přinesly se přesouvá do další fáze.

Fáze rodová

Po tom, co se vymanila z osobní oběti se ženě začnou promítat vzpomínky, které ubližovaly ženám v jejich rodu. Zážitky maminky a babičky, či prababičky, které jsou úzce propojeny s jejími osobními prožitky, má teď žena možnost procítit více do hloubky a zvýšit tak svou odpovědnost za vlastní tvoření v životě. Dochází k pochopení záměru, se kterým jsem do daného rodu šla a to ukončení rodového utrpení, které se opakuje stále dokola. 

Fáze kolektivní
Když nastane tento okamžik, žena má možnost si prožít kolektivné utrpení žen na planetě napříč všemi staletími. Uvědomí si, že je nezbytnou součástí celku a nesmí se od něj oddělovat. To, co cítí jedna žena na druhém konci planety je i její nedílnou součástí. Toto poznání otevírá veliké množství smutku a prastaré bolesti. Pokud je k tomuto přistupováno odpovědně, žena si uvědomuje proces, kterým prochází a přijímá všechen smutek světa, stává se paní svého života, protože už ji nic nevyděsí. Je pak odpovědná za své činy, protože ví, že jimi ovlivňuje kolektivní prostor všech žen. 

Fáze planetární
Žena už vibruje (dočasně) na tak vysoké vibraci, že je schopna slyšet volání planety Matky. Dostává se k pradávné síle, ze které je tvořena. Má možnost prožít si utrpení planety a nechat jej projít skrze své tělo. Je to posvátný a malý okamžik, protože tato síla a energie je tak silná, že by ji dlouhodobě neunesla. Tato prapůvodní síla je v ní však ukotvena, zapsána a ve správný okamžik se opět zaktivuje. Toto načasování však žena neřídí, je řízeno vesmírnými pravidly a božským načasováním.

 

Přeji všem ženám, aby nejprve našly cestu ke své yoni, protože od ní pochází naše síla, kterou potřebujeme pro laskavou a nežnou tvorbu. 

Příběh jednoho měsíce

Interaktivní seminář s projekcí pro rodiče a dcery, které mají čerstvě menstruaci nebo je menstruace teprve čeká.Dozvíš se o tom, co je to menstruace, proč někdy bolí, jaký má hluboký smysl a jak s ní žít v souladu a dokonce se na ni těšit.Výklad je podáván velmi...

číst více

Však ho nech vybrečet, on si zvykne

Panické ataky, strach vyjít z domu, problém udržet stolici, nekontrolovatelný třes, strach ze smrti, silný pocit nedostatečnosti, hluboká neidentifikovatelná nenávist k sobě samému,  somatizování neustálých zdravotních potíží, které nejdou medicínsky podložit…za to...

číst více

Významy modlitby v procesu růstu

Když jsem byla malá, našla jsem na sekretáři v kuchyni dvě velice zajímavé publikace. Jedna byla novinová. Černobílé noviny Nej Report s nahotinkami a erotickými obrázky. Byla jsem nadšená a občas chodila potajmu nakukovat, co že si to tam tatínek (nebo maminka?😁)...

číst více